۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

آقای خامنه ای، امشب صدای جنبش سبز ما را برفراز بام ها شنیدید؟

شاه بعد از 17 شهریور فقط سه ماه طول کشید تا بگوید:" صدای انقلاب شما را شنیدم." ا شما اما گوشتان انگار بعد از یک سال خیلی سنگین تر است. اما با سمعک هم امشب می شد صدای مردم را روی بام ها شنید. حتی از نزدیکی بیت رهبری! بعد از یک سال وقتش رسیده که بگویید:"مردم ایران، من صدای جنبش سبز شما را شنیدم!"

۱ نظر: