۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

جام جهانی فوتبال برای من از حالا شروع شد!

جام جهانی دو روز است شروع شده، اما با همه عشقم به فوتبال اصلا دل و دماغ دیدنش را نداشتم. تا همین حالا که بازی امریکا با انگلستان شروع شده. دیروز همه اش به فکر راهپیمایی بودم و می دانستم تجربه 22 بهمن به کمکم خواهد آمد. میگویند از شکست ها می شود درس گرفت و از بردها نه. تجربه 22 بهمن امروز سبب شد با کمترین هزینه پیروز شویم. همه جای خیابان ها مردم بودند. به همین دلیل هم همه مان را بی نگاه کردن با باتوم می زدند. از میدان فردوسی تا نزدیک میدان آزادی را رفتم و توی چشم گاردی ها نگاه کردم تا احساس تحقیر کنند. بعد هم برگشتم خانه، رفتم پشت بام الله اکبر کوبنده تر از دیشب را گفتم و حالا آمده ام فوتبال ببینم. برای من جام جهانی از حالا شروع شد؛ از همین حالا که جرارد به امریکا گل زد...

۱ نظر: