۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

نکته ای که در حرف های خامنه ای پنهان ماند: مشکل با مطهری یا پسرش؟!

جالب بود که در سخنرانی مرقد امروز خامنه ای به مسئله "جاذبه و دافعه " خمینی اشاره کرد. اما در کمال تعجب یادی از مرتضی مطهری به عنوان "مبدع" و اولین کسی که این اصطلاح را به کار برد، نکرد! این اصطلاح اولین بار در کتاب معروف " جاذبه و دافعه علی " به کار برده شد. آیا او با مرتضی مطهری مشکل دارد یا پسرش علی مطهری که حرف های اخیرش درباره رهبری جامعه و وظایفش کودتاچیان و کیهان را به درد آورده!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر