۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

کیهان برای اولین بار اعتراف کرد : جنبش سبز در راستای قیام های مردمی کشورهای عربی حرکت می کند!

کیهان در بخش خبر ویژه روز سه‌شنبه از قول شخصی به نام عبدو می‌نویسد که:
عبدو با اشاره به خيزش ملت‌های منطقه عليه رژيم هاي مرتجع و آمريكا می‌نويسد: پس از حوادث اخير در جهان عرب و سرنگونی حكومت هاي تونس و مصر اين واقعيت بيش از گذشته آشكار شد كه مردم اين كشورها فارغ از آنچه كه سياست آمريكا طلب می‌كند به دنبال تحولات دموكراتيك هستند. اما مشكل دولت آمريكا و سياستمداران اين كشور در برخورد با نمونه ايران اين است كه آن ها خيلي زود به اين نتيجه رسيدند كه جنبش سبز شكست خورده و به همين خاطر حمايت از آن را قماري پرمخاطره می‌دانست. حقيقت اين است كه اپوزيسيون در ايران نيازمند حمايت بيشتري از طرف آمريكاست".
و:
وی همچنين اشاره می‌كند: از زمان آغاز اعتراضات در كشورهای عربی، دولت آمريكا مجبور شده موضع سخت‌تری در مقابل رژيم اسلامی ايران اتخاذ كند و مجددا چرخشي در حمايت از اپوزيسيون جمهوری اسلامی پيدا كرده است.
کیهان اضافه می کند: "
آمريكا اصالتا اميد و اعتباري براي فتنه سبز در مواجهه با جمهوري اسلامی قائل نيست اما به اين جريان مضمحل به عنوان نمايشگری كه شايد بتواند سرعت الهام گرفتن ملت‌های مسلمان از جمهوری اسلامي را كند نمايد، می‌نگرد. به عبارت ديگر از نگاه آمريكايی‌ها تحركات اخير فتنه سبز مطلقا در قد و قواره معارضه با جمهوری اسلامی نيست و صرفا نمايشی براي مخدوش كردن اعتبار و حيثيت پرتلالو جمهوري اسلامی ارزيابی می‌شود. : "

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر