۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

گزارشگر شبکه خبر: پارک وی ترافیک بی سابقه است اما علت خرید اجیل شب عید است!

چند دقیقه قبل مجری شبکه خبر با خبرنگارش علیرضا اکبری خرم که در ترافیک پارک وی گیر کرده بود صحبت کرد که او به طرز مسخره ای درحالی که صدایش می لرزید و پریشان بود به ترافیک بی سابقه از میدان ولیعصر تا پارک وی اشاره می کرد با وقاحت گفت: " البته هوا خوب است و مردم امده اند اجیل شب عید بخرند! بعدهم گفت که دوست داشته با مردم صحبت هم بکند که مجری با دستپاچگی گفت:"نه. ما وقت نداریم. سراغ مردم نروید"!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر