۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

کودتاچیان بترسند: قیام قرقیزستان از شبهه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تیرماه قبل شروع شد!

تابستان سال قبل با دوستی از قرقیزستان در کانادا بودم. در تورنتو هرجا می رفتیم نمادها و تظاهرات سبزها بود و دوست قرقیزیم می گفت که در کشور شما چرا آشوب است؟! من هم به او جوابی را میدادم که به همه دوستان عربم می دادم:شماها خیلی زود است این مسائل را درک کنید و به فهم سیاسی مردم ما برسید! از قضا تیرماه بود که انتخابات ریاست جمهوری در قزقیزستان برگزار شد و رییس جمهور وقت درحالی برنده شد که کاندیدای دیگر به شدت به تقلب انجام شده در انتخابات معترض بود و مردم را دعوت به حضور در خیابان ها می کرد! آن زمان دوست قرقیزی من که طرفدار دولت موجود بود، علیرغم گزارش های سی ان ان،  تقلب را انکار می کرد. اما من به او می گفتم که به مردم قرقیزستان که از جنبش سبز اعتراض را یاد گرفته اند، امیدوار شدم. آن وقت نمی دانستم که جه اتفاقاتی بعدها رخ خواهد داد!

۱ نظر:

 1. http://www.youtube.com/watch?v=fE_xhPdTHW0&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=aS4QPVeOdX4&feature=email

  http://www.youtube.com/watch?v=b31dlMR-PrQ&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=nlIWomMkNxU&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=C27YUrVFkKE&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=9a5kNVaNFwk&feature=related

  پاسخحذف