۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

دلسوزی برای متکی؟! مگر یادمان رفته...؟

تغییر وزیرخارجه در دولتی که اساسا غیرقانونی است، چه ربطی به ما دارد؟ به ما چه که جانشینش یک مهندس فیزیک است و کلمه دیپلماتیک را هم نمی تواند درست تلفظ کند. به ما چه ربطی دارد که احمدی نژاد با متکی برسر سفیران اختلاف داشته و مشایی با شورای ایرانیان مقابل متکی ایستاده بوده. حتی استدلال ساده لوحانه ضربه زدن احمدی نژاد به رهبر یا لاریجانی هم به ما ربطی ندارد. آن چه به ما ربط دارد، این است که متکی فرقی با احمدی نژاد ندارد؛ مثل او مقابل جنبش سبز ایستاده و به هرکشوری که پا گذاشته، از آرامش و نبود مشکل و اعتراض در کشور گفته. حتی وقتی نمایندگان اتحادیه اروپا عکس ندا را جلویش گرفتند، چنان دادوبیدادی راه انداخت که حاضران متعجب شدند. متکی هرگز با جنبش سبز همراه نبوده و برای آن حرکتی نکرده. این که احمدی نژاد او را به طرز تحقیرآمیزی حین ماموریت کنار گذاشته هم جایی برای دلسوزی ندارد. این هم البته به ما ربطی ندارد، گرچه ته دل مان اندکی شادمان شدیم!

۱ نظر: